Logo INDURA s.r.o.

Zakázková indukční kalírna INDURA s.r.o.

Numerické modelování indukčního ohřevu

Pro výpočet elektromagnetického pole v okolí induktoru a pro výpočet teplotního pole v kaleném díle používáme program založený na metodě konečných prvků (RILLFEM)

Magnetické pole

Magnetické pole

Teplotní pole

Teplotní pole

Výsledek

Výsledné zakalení

Výhody numerické simulace využíváme zejména pro:

velkosériové zakázky

optimalizace induktoru a ostatních technologických parametrů nám umožňuje pracovat maximálně efektivně

tvarově náročné díly

numerickým modelováním ověřujeme funkčnost technologie a vyhneme se tak metodě pokus - omyl, která často nevede k cíli

Novinky

14.8.2014 - Připravili jsme video pro prezentaci naší firmy. Ke shlédnutí na stránce O SPOLEČNOSTI
17.4.2014 - Aktivně jsme se zúčastnili semináře pořádaného Asociací pro tepelné zpracování kovů s přednáškou Využití softwaru RILLFEM v technické praxi. Zájem zákazníků o výpočty magnetického a teplotního pole je nad naše očekávání.
14.5.2013 - z důvodu neustále se zvyšujícího počtu zakázek jsme vybudovali nové skladovací prostory
Zvětšení skladu
3.7.2012 - byl úspěšně proveden zákaznický audit firmou SCANIA - pokračujeme v dodávkách na montážní linku
28.6.2012 - obdrželi jsme certifikát na systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009
10.1.2012 - do obchodního rejstříku byla zapsána firma INDURA s.r.o. - dále pokračujeme jako právnická osoba
18.12.2011 - zakoupili jsme metalografický mikroskop Neophot 32 s možností pořízení digitálních snímků mikrostruktury
15.9.2011 - zprovoznění nového středofrekvenčního zdroje 15kHz/120kW
30.8.2010 - zprovoznění dvou nových vysokofrekvenčních zdrojů 250kHz/50kW